ستارگان و آیکان های فشن هر ساله پیش از شروع سال نو در لندن گرد هم می آیند تا بهترین …