شاید خیلی از شما ها پیش از من این راه ساده برای گشاد کردن کفش رو بلد بوده باشید، اما …